Outlet+

Selleberga outlet värnar om miljön. Med det sagt vill vi alltid sträva efter att möblemanget kommer till användning. På så vis uppfyller hållbar konsumtion sin mening. Outlet+ erbjuder nya användbara möbler som har synligare skönhetsfel eller något mer slitna.
VID INTRESSE: Sellebergaoutlet@outlook.com